TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

.

Aanmelding workshop 'Tantra, het verlangen naar verbinding', 22 september 2018

Ik meld mij aan voor de workshop en maak € 65 over (of € 73 inclusief de lunch).

Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt voor aanvang van de workshop, d.m.v. storting van het gehele bedrag op bankrek. NL77INGB0003905018 t.n.v. J.W. den Boer, Vleuten. Bij ontvangst van het gehele bedrag bent u definitief ingeschreven. Bij late aanmelding kunt u in overleg bij aanvang van de activiteit betalen. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, komt u op de wachtlijst en krijgt u hiervan bericht. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. In dat geval zullen reeds gestorte gelden worden teruggeboekt na aftrek van 20% administratiekosten. Restitutie kan niet meer worden verleend bj annulering na twee weken voor aanvang en bij tussentijds afbreken van deelname. In bijzondere gevallen (overmacht) kan in overleg met de cursusleiding van deze regeling worden afgeweken.

Vragenlijst

Ook invullen als je eerder aan een workshop of training hebt meegedaan!