OMGAAN MET EMOTIES

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

hart

Hier toont Jan den Boer dat je door meditatiebeoefening kunt leven vauit een innerlijke bevrijde staat, als een liefdevol en betrokken mens.
Jan Flameling, filosoof

Het hart heeft geen kennis. Het hart is wijsheid.
Tulku Lobsang Rinpoche

 
(Voor Tantra: zie home pagina of www.tantratraining.nl)

Introductie

De afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in het omgaan met emoties en oordelen, in ons eigen leven, in onze workshops en in onze artikelen en boeken. Voor veel mensen die onze trainingen volgen of boeken lezen heeft dit hun leven verrijkt en geholpen in het leven van een liefdevoller leven. We hebben hiervoor nu een speciale workshop ontwikkeld.

Naar onze workshops over emoties kwamen voor veel vrouwen, nu hebben we een vorm gevonden die zowel voor mannen als voor vrouwen interessant en in balans is. Niet alleen emoties, maar ook oordelen zij niet waar en onvrij. Emoties zijn meer de vrouwelijke vorm van onvrijheid, oordelen meer de mannelijke vorm van onvrijheid.

Emoties en gedachten zijn als golven op de zee
De illusie is dat je de golf bent,
waardoor je meegesleurd wordt in het dagelijks leven.
Je echte bewustzijn is als de diepe zee,
een pure liefdevolle aanwezigheid,
waarin de golven kunnen opkomen en verdwijnen,
zonder dat er iets verandert aan de zee.  

Nieuwe workshop: Omgaan met emoties en oordelen:  leven en werken in liefde 

Veel mensen worstelen met hun emoties: boosheid, angst en jaloezie. Deze emoties verstoren hun eigen leven, hun relaties en de contacten met collega's. We hebben een training ontwikkeld om anders om te leren gaan met emoties. Als je vandaag geïrriteerd bent, en je besluit omdat niet meer te willen zijn, gaat het niet lukken om morgen niet meer geïrriteerd te zijn. Maar je kunt jezelf daarin wel oefenen vanuit een heldere intentie. Dan wordt het mogelijk om te leven als een liefdevoller mens, wat jezelf gelukkiger maakt en waar je omgeving blij mee zal zijn.

Bij een emotie is de lading groter dan de situatie rechtvaardigt. Een emotie wordt gekleurd door oude pijn en overtuigingen. We hebben een aantal oefeningen ontwikkeld waarin je kunt leren die lading zelf te dragen, een emotie te doorvoelen, en vervolgens ontdekken wat jou daarin raakt. Dan leef je de emotie niet meer uit, maar breng je je gevoel in contact.

Als wij het leerproces rond emoties kort willen samenvatten, kun je je een emotie voorstellen als een heftige beweging waardoor je met woorden of gebaren de ander wegduwt en je het contact verstoord. Een gevoel is de liefde en zachtheid in jezelf wat de ander uitnodigt tot contact. Jij kunt ook leren om in contact zijn met jezelf en de ander. 

Het tegendeel van de emoties zijn de oordelen, argumenten en overtuigingen. Als je onvrij bent in dit rationele deel van je bewustzijn, ben je ook uit contact. Dit is een vorm van denken die uitgaat van tegendelen, of-of: goed of fout, gelijk of ongelijk, zin of geen zin, wel of niet, mooi of lelijk, polyamor of monogaam, etc. Als je dit dualistische denken meditatief onderzoekt, kun je gaan doorvoelen wat voor jou in je leven waar is, wat voor jou belangrijk is, hoe jij vanuit je gevoel wil leven. Dan ontstaat een vorm van helder denken die direct verbonden is met je hart, met je gevoel.

Onze ontdekking is dat zowel de emoties als de oordelen niet waar zijn. Veel conflicten ontstaan doordat de één gelooft in de emoties omdat er verwarring is met gevoelens, en de ander gelooft in de oordelen omdat er verwarring is met helder doorvoeld denken. Als je beiden erkend dat de emoties en de oordelen onvrij zijn en niet waar, kun je samen op onderzoek naar een gedeelde doorvoelde waarheid waar je elkaar kunt ontmoeten. Dank kun je open, liefdevol en nieuwsgierig zijn naar jezelf en de ander.

Meer informatie over de workshop omgaan met emoties en oordelen, een test die je zelf kunt doen, en interessante artikelen vind je op deze pagina.

 

Cursus Morele ontwikkeling

Een speciaal onderwerp is morele ontwikkeling. Dit wordt in onze samenleving opnieuw een belangrijk onderwerp. We hebben een nieuwe manier nodig om hiermee om te gaan, ook hier gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de bewustzijnswetenschappen en inzichten uit het boeddhisme. Kort samengevat: je bent niet schuldig ('als je het anders had kunnen doen had je het wel gedaan') en toch kun je oefenen in moraal. Op deze website een aantal artikelen en interviews met wetenschappers en bekende spirituele leraren. De afgelopen jaren heeft Jan hierin een aantal lezingen en cursussen gegeven, onder meer samen met Jan Flameling op de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Meer informatie op deze pagina. 

Schakel door naar je hart

In het geven van trainingen, sinds 1994, was altijd een belangrijke vraag hoe een training echt onderdeel van het leven van de cursisten kan worden. Het boek Schakel door naar je hart (2012) is de neerslag van vele jaren ervaring en onderzoek op dit gebied. Kort samengevat: bewustzijn, intentie en oefening zijn de onderdelen van een leerproces dat echt een diepgaande invloed in je leven kan hebben. Dit is zowel gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de bewustzijnswetenschappen als op de doorleefde inzichten uit het boeddhisme.

Leven vanuit je hart is populair: het zijn niet alleen zweverige cursussen die deze slogan promoten, er is ook een bank die adverteert met ‘volg je hart’ en het CDA profileert zich met ‘politiek recht uit het hart’. Op bussen van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht gaat het om ‘hart voor de klant’. Een bekend managementboek stelt dat alle theorieën over management overbodig zijn en dat je ‘gewoon je hart moet volgen’. Deze nadruk op het volgen van je hart is een logische tegenbeweging voor het doorgeslagen vrijemarktkapitalisme, de doorgeslagen managementcultuur en benadrukking van het eigenbelang. Als leven vanuit je hart zo eenvoudig was, zou het gewoon gebeuren. Waarom doen we het dan niet?

Onze cultuur kent een sterke nadruk op de rationaliteit, het cognitieve deel van ons bewustzijn. Bijzonder nuttig als het om echte cognitieve zaken gaat, zoals het berekenen van de sterkte van een brug, maar bijzonder beperkt als het gaat om verbinding, schoonheid, liefde en integriteit. De keerzijde van de rationaliteit die we ook heel goed kennen, is de emotionaliteit. Het korte lontje, de onderbuikgevoelens, conflicten, ruzie, jaloezie, boosheid en hebzucht: de negatieve gevolgen hiervan zien we elke dag in onze omgeving en in onszelf. We zien in onze cultuur een golfbeweging tussen rationaliteit en emotionaliteit, maar beide leveren de nodige problemen op.

hart golven

De middenweg tussen de ratio vanuit het hoofd en de emotie vanuit de buik ligt letterlijk in het hartgebied: leven vanuit liefdevolle aandacht. Zoals uitdrukkingen en slogans tonen, ervaren we dus intuïtief dat leven vanuit het hart mooi en goed is, maar door een enorme verwarring in terminologie, gedrag en ervaring blijft dit ‘leven vanuit het hart’ vaak in een mistig gebied hangen, om vervolgens in het niets op te lossen.

Leven vanuit hart, leven vanuit je gevoel, is echter te leren en ook helder onder woorden te brengen. In het boek Schakel door naar je hart. Het trainen van de vrije wil, wordt dit op een veelzijdige manier beschreven en verbeeld. Verhalen die je gevoel raken, verhalen uit de praktijk van onderwijs tot architectuur en een onderbouwing vanuit filosofie wetenschap en boeddhisme. Maar alleen verhalen en onderbouwing zijn niet genoeg om te leren leven vanuit een gevoel. Het is vooral een kwestie van oefenen, en in het boek staan dan ook veel oefeningen en meditaties.

Als je nu al iets wil zien en horen van dit verhaal kun je video's van trainingen bekijken.

Om te leren leven vanuit je gevoel is een veelzijdig aanbod aan trainingen, lezingen en colleges beschikbaar. Geplande trainingen, maar ook trainingen die in opdracht op maat gemaakt kunnen worden op veel verschillende vakgebieden.

Als je een vast wilt proeven van oefeningen en meditaties kun je er een aantal uitproberen en downloaden op deze pagina.

bloemen