TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Boeken

De boeken kun je bestellen met dit formulier en door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL77INGB0003905018 t.n.v. J.W. den Boer te Vleuten. Bij het bestellen van boeken dien je € 3,50 per boek extra te betalen voor de verzendkosten.

In april 2019 verscheen ons nieuwe boek:

Tantra, het geheim van de liefde

Uitgeverij De Driehoek

Prijs: € 22,95

Jan den Boer schreef zijn nieuwe tantra-boek samen met levenspartner Caroline van Wijngaarden. Het is het resultaat van 25 jaar trainingen, studie en onder­zoek, waarbij theoretische inzichten praktisch wer­den getoetst en verfijnd. Tantra gaat over een even­wichtig en liefdevol leven, niet over een dogmatische religieuze waarheid. Waarheid en liefde is in tantra een doorvoelde ervaring, gebaseerd op een medita­tieve praktijk in het dagelijks leven. 

Dit boek brengt oude boeddhistische tantra-teksten, wetenschappelijke studies over de oorspronkelijke tantra en moderne neo-tantraboeken en eigentijdse spirituele en wetenschappelijke publicaties over de werking van ons bewustzijn bij elkaar. De auteurs willen daarmee inspireren tot een open gesprek en onderzoek over de waarde, de kracht en de beteke­nis van tantra. Dit boek verbindt niet alleen regu­lier en alternatief, wetenschap en spiritualiteit, maar ook meditatie, liefde en extase. Op deze manier kan tantra bijdragen aan een liefdevolle wereld, waarin tegenstellingen overbrugd worden en mensen elkaar respectvol ontmoeten. 

■ 

Schakel door naar je hart

Uitgeverij De Driehoek
Prijs: € 15,00

boekschakelhartBen je een denker, een doener of een gevoelsmens? Doe de zelftest in Schakel door naar je hart voor diepere zelfkennis: zit je vaak in je hoofd, ben je emotioneel of leef je vanuit je hart?

Emotie en gevoel worden vaak door elkaar gehaald. We kunnen leren dat gevoelens verbindend zijn en emoties verstorend. Jan den Boer geeft in Schakel door naar je hart als voorbeeld begeerte. Dit is de onrust van iets moeten of niet mogen. Je kunt leren deze beweging van de emotie te doorvoelen en door meditatie of mindfulness tot rust te brengen.

Schakel door naar je hart leert je hoe je door praktische oefeningen en meditaties kunt leven vanuit je hart. Met de stelling dat je uit vrije wil kunt kiezen voor een intentie en dat training daarvan kan leiden tot nieuw gedrag geeft Den Boer een duidelijk antwoord op de actuele vraag of de vrije wil bestaat.