TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Aanmelding Tantrafestival 2021

Ik meld me aan voor het Tantrafestival op 23 oktober 2021 en ik maak € 65 over (of € 75 incl. diner).

Betalingsvoorwaarden

Betaling direct bij aanmelding, d.m.v. storting van het gehele bedrag op bankrekening NL77INGB0003905018 t.n.v. J.W. den Boer en/of C.S. Van Wijngaarden, Vleuten. Voor betaling vanuit het buitenland heb je ook de BIC-code nodig: INGBNL2A Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, kom je op de wachtlijst en krijg je hiervan bericht. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. In dat geval zullen reeds gestorte gelden worden teruggeboekt na aftrek van 20% administratiekosten. Restitutie kan niet meer worden verleend bij annulering na twee weken voor aanvang en bij tussentijds afbreken van deelname. In bijzondere gevallen (overmacht) kan in overleg met de cursusleiding van deze regeling worden afgeweken.