HET VERLANGEN NAAR VERBINDING

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Nieuwe workshop: het grote geheim van de liefde. Een effectieve liefdestraining.

Een deelnemer: 'Een workshop waar ik met plezier naar terug kijk. Een workshop die me zal helpen in mijn relatie met mijn vriendin, mijn dochters, collega's en wie dan ook.'

19 januari 2019, 10.30 - 17.00. Locatie: De Roos, Amsterdam.  

22 juni 2019, 10.30 - 17.00, Locatie: Djoj, Rotterdam

Kosten: € 75, inclusief het boek Schakel door naar je hart (waarde € 19,95), lunch € 12,50 (koffie of thee, één broodje, jus d'orange).

Kosten: € 75, inclusief het boek Schakel door naar je hart (waarde € 19,95), lunch € 8,00. 

Inschrijfformulier 19 januari 2019  

Inschrijfformulier 22 juni 2019

We gaan vele jaren naar school en oefenen uren op het tennisveld of de piano. Maar in de liefde hebben we de romantische opvatting dat het er vanzelf moet zijn. En als het dan misgaat gaan we met onszelf of (als we een partner hebben) elkaar de strijd aan, storten ons in een langdurige therapeutisch traject of zoeken we weer een volgende partner.

Deze workshop neemt je mee in het geheim van de liefde, zowel voor jezelf, in het creëren van een relatie als in het onderhouden van een relatie.

Heb jij genoeg van de verwijten, de strijd en zoektocht naar liefde? Genoeg van de liefdespijn?

Eeuwenoude spirituele wijsheid en de nieuwste ontdekkingen van de neurowetenschappen laten zien dat er een vorm van liefde zonder strijd en pijn is. De essentie is om je die liefde eenvoudigweg weer te herinneren. Dit kun je oefenen. Als je religies stript van alle ingewikkelde dogma’s en rituelen, blijven een aantal eenvoudige oefeningen over die jij nu ook kunt leren.

Heb je daar geen tijd of geduld voor? Geen probleem, de oefeningen zitten in je dagelijkse bezigheden en je wint er tijd mee. Geen zin in saaie meditaties? Geen probleem, deze workshop geeft praktische ‘meditaties’ terwijl je geniet van eten, seks of al die andere zaken die jouw leven zoveel plezier geven. 

Dit alles is gebaseerd op diepgaand onderzoek en ervaring. In deze workshop vertellen wij en laten we zien hoe wij onszelf getraind hebben in de liefde. We voerden hierover fascinerende gesprekken met hedendaagse spirituele meesters en wetenschappers. Dat vertalen we in een ervaringsgerichte workshop.

Een belangrijk onderdeel van de workshop is het omgaan met emoties en overtuigingen, meer informatie hierover via de volgende link: http://www.tantratraining.nl/index.php/intro-omgaan-emoties   

Het grote geheim van de liefde

- Alle esoterische vormen van religies verwijzen naar een staat van pure liefde, die je alleen maar hoeft te herinneren.

- Ook de moderne neurowetenschappen tonen dit aan in ons brein.

- Deze liefde is er al, je kunt er niets voor doen, en toch kun je leren om je dit te herinneren als je het vergeten bent. Vanuit het niet-doen.

Toevallige liefde, gekozen liefde, liefde

Het grote geheim van de liefde is door veel spirituele meesters vertaald in een metafoor van de golven en de zee. 

In deze workshop worden drie vormen van liefde onderzocht: toevallige liefde, gekozen liefde en pure liefde. 

- Toevallige liefde: onbewust leven gaat over leven in een illusie, de golven van emoties en gedachten. 

- Gekozen liefde: meditatie gaat over het leren doorzien van de illusie. De golven van emoties en gedachten in vrijheid laten bewegen terwijl je kiest om in de essentie van de zee van liefde te zijn.

- Liefde: inzicht gaat over het direct ervaren van de zee van liefde, voorbij de illusie. 

Wie ben jij (bewustzijn), waar wil je staan (intentie) en wat ga je doen (oefening)?

- Liefdes training kan op korte termijn een groot effect hebben in jouw leven.

- De eerste stap is bewustzijn: het erkennen van je eigen onvrijheid en de onvrijheid van een partner (als je die hebt), en daar liefdevol en zonder verwijt mee omgaan.

- De tweede stap is het formuleren van een heldere intentie hoe jij in liefde wilt leven.

- De derde stap is oefenen vanuit die heldere intentie: leven in liefde.

 

Meer lezen?

Een belangrijk onderdeel van de workshop is omgaan met emoties:

 

Omgaan met emoties

Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.
Epitectus.

Veel mensen worstelen met hun emoties: boosheid, angst en jaloezie. Deze emoties verstoren hun eigen leven, hun relaties en de contacten met collega's. We hebben een training ontwikkeld om anders om te leren gaan met emoties. Als je vandaag geïrriteerd bent, en je besluit om dat niet meer te willen zijn, gaat het niet lukken om morgen niet meer geïrriteerd te zijn. Zo makkelijk is gedragsverandering niet, en dat besef helpt je om mild te zijn voor jezelf en begrip te hebben voor de ander. Maar daar stopt het niet, want gedragsverandering is wel mogelijk. Je kunt jezelf oefenen vanuit een heldere intentie. Dan wordt het mogelijk om te leven als een liefdevoller mens, wat jezelf gelukkiger maakt en waar je omgeving blij mee zal zijn.
Onze visie op emoties is gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten over het functioneren van ons bewustzijn en het Tibetaans boeddhisme. Een van de belangrijkste inzichten uit het boeddhisme gaat over het leren herkennen van verstorende emoties door meditatie.

Maar onze visie op emoties is ook gebaseerd op ons eigen leven, onze eigen leerprocessen in het omgaan met emoties. Het delen van onze leerprocessen en jullie leerprocessen in de workshops maakt het heel praktisch en direct toepasbaar in je dagelijks leven.

Boosheid is een thema in het leven van Caroline. Ze vertelt hoe ze een keer geïrriteerd de kamer van haar dochter opstormde omdat het een troep was in huis. Haar dochter zei heel rustig: 'Mama, de lading is veel groter dan waar het hier over gaat.' Dat bracht haar weer tot zichzelf, ze ging naar beneden en deed haar oefeningen. Toen ze weer rust voelde, maakte contact met haar dochter, bood haar verontschuldigingen aan en stelde vervolgens wel het opruimen van het huis ter discussie. Dat ging haar dochter vervolgens doen.
Bij een emotie is de lading groter dan de situatie rechtvaardigt. Een emotie wordt gekleurd door oude pijn en overtuigingen. We hebben een aantal oefeningen ontwikkeld waarin je kunt leren die lading zelf te dragen, een emotie te doorvoelen, en vervolgens ontdekken wat jou daarin raakt. Dan leef je de emotie niet meer uit, maar breng je je gevoel in contact.
In het leven van Jan is angst een belangrijk thema. De eerst keer dat hij dat echt toeliet, was hij alleen en kon de paniek helemaal voelen. Door er niet meer voor weg te lopen, kon hij ontdekken dat hij heel nieuwsgierig die paniek kon ervaren, zonder dat er nog iets moest veranderen. En dat hij daarin kon gaan voelen wat hem raakt, en dat vervolgens gaan delen in zijn relatie en met zijn vrienden.

Oordelen

Het tegendeel van de emoties zijn de oordelen, argumenten en overtuigingen. Als je onvrij bent in dit rationele deel van je bewustzijn, ben je ook uit contact. Dit is een vorm van denken die uitgaat van tegendelen, of-of: goed of fout, gelijk of ongelijk, zin of geen zin, wel of niet, mooi of lelijk, polyamor of monogaam, etc. Als je dit dualistische denken meditatief onderzoekt, kun je gaan doorvoelen wat voor jou in je leven waar is, wat voor jou belangrijk is, hoe jij vanuit je gevoel wil leven. Dan ontstaat een vorm van helder denken die direct verbonden is met je hart, met je gevoel.

Onze ontdekking is dat zowel de emoties als de oordelen niet waar zijn. Veel conflicten ontstaan doordat de één gelooft in de emoties omdat er verwarring is met gevoelens, en de ander gelooft in de oordelen omdat er verwarring is met helder doorvoeld denken. Als je beiden erkend dat de emoties en de oordelen onvrij zijn en niet waar, kun je samen op onderzoek naar een gedeelde doorvoelde waarheid waar je elkaar kunt ontmoeten. Dank kun je open, liefdevol en nieuwsgierig zijn naar jezelf en de ander.

Emoties en oordelen doorvoelen

In onze training nodigen we je uit om nieuwsgierig je emoties en oordelen te gaan doorvoelen. Je kunt je dit voorstellen vanuit de metafoor van de golven en de zee. De emoties en gedachten zijn golven, als je je daarmee identificeert dan wordt je die emotie of gedachte. Maar de golven zijn onderdeel van de zee, en de essentie van jouw bewustzijn is een zee van liefdevolle aandacht. Je kunt leren door meditatieve oefeningen om steeds meer in contact met de zee van liefdevolle aandacht te blijven, en de emoties en gedachten daarin in vrijheid laten bewegen.
Als wij het onderscheid tussen gevoel en emoties kort willen samenvatten, kun je je een emotie voorstellen als een heftige beweging waardoor je met woorden of gebaren de ander wegduwt en je het contact verstoord. Een gevoel is de liefde en zachtheid in jezelf wat de ander uitnodigt tot contact. Jij kunt zo leren om in contact te zijn met jezelf en de ander.
Dat doen we in onze trainingen in drie stappen: bewustzijn, intentie en oefening.

1) Bewustzijn.
Recent bewustzijnsonderzoek laat zien dat we vanuit ons denken weinig invloed kunnen uitoefenen op ons gedrag in het hier en nu, daarvoor kunnen we dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden. In de woorden van hoogleraar moraalfilosofie Jan Verplaetse: 'Als je het anders had kunnen doen, had je het wel gedaan.' Een bevrijdend zinnetje. Maar daar stopt het niet.

2) Intentie.
Vanuit een bewuste ervaring kun je een heldere intentie formuleren hoe je het anders zou willen doen, bijvoorbeeld leven vanuit liefdevolle aandacht.

3) Oefenen.
Maar wat hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme laat zien: een intentie op zich verandert niets aan je leven. De bekende bewustzijns wetenschapper Antonio Damasio, de beroemde filosoof Peter Sloterdijk en het boeddhisme laten vervolgens zien wat je wel kunt doen: door de intentie regelmatig te gaan oefenen zal je gedrag langzaam maar zeker veranderen.

 

Oefenen

De eerste en belangrijkste stap is het leren herkennen van een emotie, en in minder dan een seconde leren kiezen om daar niet aan toe te geven. Een praktisch hulpmiddel is het stiltepunt (zie tekening): aandachtig stilstaan voor de keuze tussen een emotie die je overspoeld, overtuigingen vanuit het denken en je gevoel volgen. Als je in de tekening de drie wegen letterlijk uittekent, wordt de keuze helder en zul je die steeds makkelijker maken.
Vervolgens is het de kunst om een heldere intentie te formuleren. De intentie is een gevoel, in bijgaand schema kun je zien welke keuzes je daarin hebt, op onze website kun je nog veel meer voorbeelden vinden.
En vervolgens oefenen, oefenen en oefenen. Een effectieve oefening is dagelijks vijf minuten aandachtig kijken naar de golven van emoties, impulsen en gedachten in je bewustzijn en te doorvoelen dat je een keuze hebt om in de zee van liefdevolle aandacht te blijven.

Oefening: gevoel, emotie en denken meditatie.

Ga ontspannen liggen, of eventueel zitten. Adem ontspannen door je mond, iets dieper en sneller dan normaal. Leg twee handen op je hoofd, adem naar je hoofd, onderzoek nieuwsgierig al je gedachten. Leg vervolgens twee handen op je hart, adem naar je hart, neem tijd om je gedachten te doorvoelen en in liefde te ontvangen. Ontspan, durf te voelen. Leg dan twee handen op je onderbuik, adem daar naartoe, laat al emoties en energie opkomen die daar aanwezig zijn. Leg dan weer twee handen op je hart, ontvang alle emotie in energie in liefde, laat het zacht worden. Ontspan, durf te voelen.

omgaanemotiesHet stiltepunt: breng de wegen van emotie, ratio en gevoel in beeld. 

 

De bewustzijnsdriehoek: emotie, gevoel en denken.

In de bewustzijnsdriehoek maken we onderscheid tussen drie essentiële aspecten van het bewustzijn: denken, voelen en emotie. De uitnodiging is om te onderzoeken waar emotie en denken je onvrij maken, hoe je je hieruit kunt bevrijden, en hoe je kunt leren om steeds meer vanuit je gevoel te leven door een duidelijk intentie te kiezen en daarin te gaan oefenen. 

De eerste stap is bewustzijn van de situatie nu. Met de test via deze link kun je onderzoeken of jij je in je leven primair laat leiden door denken, gevoel of emotie. 

Emotie

Gevoel

Intentie

Denken

Uitreikend

Aanwezig (In balans)

Terughoudend

Begerig

Verlangend

Terughoudend

Claimend

Verbonden

Vrijblijvend

Verwijtend

Begrijpend

Afstandelijk

Argressief

Liefdevol / aandachtig

Gelijkhebberig

Seksueel

Liefdevol / teder

Afhoudend

Woedend

Empathisch / inlevend

Argumenterend

Jaloers

Erkennend

Ontkennend

Angstig

Moedig

Overmoedig

Egocentrisch

Consensus gericht

Dwingend

Grenzeloos

Service gericht

Star

Onbezonnen

Stabiel

Traag

Chaotisch

Creatief

Statisch

Sentimenteel

Empathisch

Afstandelijk

Drammerig

Geduldig

Passief

Cynisch

Realistisch

Idealistisch

Arrogant

Bescheiden

Onzichtbaar

Dwang neurotisch

Gedisciplineerd

Star

Zwevend

Innovatief

Statisch

Rebels

Respectvol

Kritisch

Wispelturig

Flexibel

Star

Drammerig

Daadkrachtig

Passief

Wantrouwend

Vertrouwend

Controlerend

Arrogant

Bescheiden

Onzichtbaar

Dwars

Autonoom

Onderdanig

Forcerend

Ontvankelijk

Besluiteloos

Opdringerig

Initiatiefrijk

Passief

Opdringerig

Rustig

Afwachtend

Anarchistisch

Consensus

Gezagsgetrouw

Eigengereid

Initiatiefrijk

Onderdanig

Slaafs

Autonoom

Eigenzinnig

Ongehoorzaam

Loyaal

Kritisch

Bemoeizuchtig

Behulpzaam

Onverschillig

Fanatiek

Toegewijd

Laissez-faire

Opgeblazen

Relativerend

Onzichtbaar

Fanatiek

Overtuigd

Meningloos

Roekeloos

Bedachtzaam

Aarzelend

In werksituaties:

Leiderschap

Claimend

Verbonden

Vrijblijvend

 Onderwijs

Confronterend

Aandachtig

Betweterig

 Gezondheidszorg

Hypochondrisch

Holostisch

Technisch

 Filosofie

Gelijkhebberig

Wijs

Betweterig

 Economie

Hebzuchtig

Tevreden

Berekenend

 Architectuur

Kitscherig

Mooi

Functioneel

 Spiritualiteit

Fundamentalistisch

Mystiek

Dogmatisch

Een deelnemer: 'Ben er zeker van dat het boek (wat een prachtig boek is dat) en de bijlagen zullen bijdragen tot een harmonieuzer leven voor mij en dat heb ik dan toch maar mooi aan jullie beiden te danken.'

Boek:

Het boek Schakel door naar je hart, het trainen van de vrije wil is het handboek voor het leren omgaan met emoties en het oefenen van intenties.

Relevante artikelen (klik op de link hieronder):

Genoeg van de boosheid
De zoektocht naar de betekenis van liefde
Over emoties, management en gedragsverandering in het werk: een wetenschappelijk artikel van Jan, gepubliceerd door de Nyenrode Business Universiteit kun je lezen via de volgende link: http://www.scintillae.nl/management-en-de-kunst-van-gedragsverandering/


Data:

19 januari 2019, 10.30 - 17.00

Locatie: De Roos, Amsterdam.

22 juni 2019, 10.30 - 17.00

Locatie: Djoj, Rotterdam

Kosten: € 75, inclusief het boek Schakel door naar je hart (waarde € 19,95)

Inschrijfformulier 19 januari 2019

Inschrijfformulier 22 juni 2019