TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Onze tantra visie

'Jammer genoeg gaat de hele wereld er vanuit dat iedereen weet hoe hij moet liefhebben.
Nergens is dus een opleiding of universiteit die de kunst van de liefde leert.
Vreemd dat het allerbelangrijkste zo verwaarloosd wordt.'

Osho, Liefde en seks

Welkom bij onze tantra trainingen.

Wij nodigen je uit tot nieuwsgierig onderzoek: alles in het dagelijks leven is een vorm van actieve meditatie.

Kiezen voor én oefenen in leven vanuit liefdevolle aandacht.

Veilig én uitdagend: onderzoek je grenzen én je verlangens en breng deze in balans.

Ervaren én begrijpen: we beginnen altijd met een oefening of een ritueel, dan mag je iets delen over je ervaring, en vervolgens vertellen wij over de betekenis van tantra vanuit jouw ervaring. Geen ‘theorie’, maar doordachte én doorleefde betekenis en ervaring.

In aanraken en massage leren hoe je doelen kunt loslaten, niet ‘aan het werk gaan’, elk moment nieuwsgierig in contact zijn, met jezelf én je partner, met wat er op dat moment is.

Ontdek en ervaar een nieuwe betekenis van liefde, verlangen en seksualiteit waarin vrijheid én verbinding samen gaan. Direct toepasbaar in jouw leven en/of jouw relatie.

Onze complete training, met achtergrondverhalen en onze eigen verhalen, staat in ons cursusboek: Tantra, het geheim van de liefde, nu de zesde - uitgebreide - druk.

Wat is tantra?

Tantra heeft veel verschillende betekenissen. Wat roept het bij jou op, welk gevoel heb jij bij tantra? Wat verwacht je in een tantra training? Hoe kun je het vervolgens aan je omgeving vertellen? Op deze pagina beschrijven we onze visie op tantra. Woorden krijgen pas betekenis als je ze onderzoekt. Daarom op deze pagina ook onze belangrijkste oefeningen. En als je dan nog vragen hebt, bel of mail ons, dan gaat het onderzoek samen met ons verder.

We geven een westerse vorm van neo-tantra, met de nadruk op de spirituele kant, waarbij seksuele energie wel geïntegreerd wordt, maar de nadruk ligt op de meditatieve kant daarvan. Onze primaire inspiratie is het Tibetaans tantrisch boeddhisme, onder meer onze leraar Tulku Lobsang Rinpoche.

In onze trainingen staan drie thema’s centraal: verlangen, liefde en genieten. Voor elk van deze thema's organiseren we twee of drie workshops, in totaal zeven verschillende workshops. De inhoud van deze workshops wordt regelmatig vernieuwd.

In onze trainingen integreren we ervaring, reflectie en betekenis. Daardoor is het geen theoretisch concept, maar geven we wel betekenis aan tantra, geïntegreerd met de ervaring van jou als deelnemer. Zo kan tantra onderdeel worden van je dagelijks leven.

In de opbouw van onze trainingen is er eerst veel aandacht voor het vinden van balans en liefdevolle aandacht in jezelf, zodat je vervolgens respectvol de oefeningen met anderen kunt doen. Er is veel aandacht voor het kunnen en durven stellen van grenzen en het kunnen aangeven van je verlangens. Verder werken we onder meer met dans, aanraken, ademtechnieken, tantrische rituelen en de tandava en kashmirische massage.

Begeerte en verlangen

Tantra zet het verlangen op het pad van spirituele groei. Het verlangen hoeft niet uitgeleefd of onderdrukt te worden. Het gevoel van verlangen op zich kan een prettig gevoel zijn. Wanneer je volledig aanwezig bent in dit gevoel van verlangen, kun je vrij kiezen wat je ermee doet. Je kunt leren genieten van het verlangen. Dit is gebaseerd op het boeddhistische inzicht dat begeerte lijden veroorzaakt en dat puur verlangen een ervaring van verlichting kan zijn. In onze workshops verkennen we de mogelijkheden om te leren genieten van het verlangen, en deze energie vervolgens om te zetten in liefde, compassie en meditatie.

In deze oefeningen is het mogelijk om te ervaren hoe levens- of seksuele energie bewust gemaakt kan worden, hoe je kunt leren toeschouwer te zijn van deze energie. Dit geeft je meer vrijheid in de keuze hoe je deze energie leeft, zodat je kunt ervaren hoe deze energie tot rust kan komen in een extatische vorm van tantrische meditatie. De tantrische transformatie heeft niet alleen invloed op je liefdesleven, maar op alle gebieden van je leven kan leiden tot meer begrip, vrijheid, vreugde en open, liefdevol contact met anderen.

Kijk en luister naar ons verhaal in de podcast die Giel Beelen eind 2019 met ons gemaakt heeft, waarin hij op een mooie en kwetsbare manier laat zien wat tantra in zijn eigen leven kan betekenen:

Podcast met Giel Beelen

Tantra podcast Jan en Caroline met Giel Beelen (december 2019): van onwetendheid naar kennis, van seks naar levensenergie. Giel: ‘Ik werd al zo gelukkig van de term levensenergie, omdat het seks zoveel breder maakt.’ 

Korte video: Hier vind je de video

Link naar de hele podcast: 

https://www.youtube.com/watch?v=rKUDkKxhz5c&t=286s

 

Hoe Tantra je liefdesleven kan verrijken

Veel mensen worstelen met verlangen in hun leven en in hun relatie. Je wilt zo snel mogelijk bevredigd worden, of je kunt dit verlangen niet zo goed voelen. Dit leidt tot conflicten in relaties, strijd over willen of niet willen, zin of geen zin. Wanneer je je in een tantrische meditatie bewust wordt van de beweging van reiken en vasthouden, is het mogelijk om een balans te bereiken waarin dit verlangen verstilt en je je tegelijkertijd extatisch en meditatief voelt.

Zo kun je leren dat er een balans is in verlangen, waar niets moet en alles mogelijk is. Je kunt de beweging van verlangen leren herkennen: uitreiken of tegenhouden, en vervolgens leren om aanwezig zijn in puur liefdevol verlangen. Dan wordt een diepe liefdesverbinding mogelijk in een relatie, waarin je als het ware gedragen wordt door de liefde zelf.

Verken dit verlangen nu voor jezelf. Hoe lig je in bed met je partner: reik je meer uit omdat je een doel hebt om te bereiken of ga je meer van op de rand van het bed liggen in de hoop dat je kunt gaan slapen? Tantra nodigt je uit om geen van beide te doen, maar gewoon bewust nieuwsgierig te zijn naar wat er tussen jou en je partner kan gebeuren. Herken je dit, of lijkt het nog ver weg? Je kunt nu beginnen met oefenen met de volgende meditatie. 

Balans meditatie

Ga zitten in een ontspannen meditatiehouding. Je mag je ogen sluiten. Neem tijd om te voelen hoe je zit op dit moment. Vervolgens ga je aandachtig je ademhaling volgen. Volg het proces van aandacht, merk op hoe je afgeleid wordt door emoties en gedachten, ga elke keer weer terug met je aandacht naar je ademhaling. Ga vervolgens op zoek naar een houding van balans, het middelpunt tussen tegenstellingen. Dit doe je door licht naar voren en naar achteren te wiegen. Als je naar voren beweegt is dat de emotie, het uitreiken. Als je naar achteren beweegt is dat het denken, het terughouden. Breng jezelf in balans, voel het punt waar je niet uitreikt en niet terughoudt, het punt waar niets moet en alles mogelijk is.  

Emotie, gevoel en denken

Normaal gesproken maken we in onze cultuur onderscheid tussen enerzijds rationeel denken en anderzijds emoties/gevoel. Vanuit het boeddhisme en moderne neurowetenschappen onderscheiden wij drie delen in ons bewustzijn: denken (hoofd), voelen (hart) en emoties (buik). 

Elk van deze delen van ons bewustzijn is waardevol, maar het kan soms lastig zijn als je vastzit in een emotie, in je denken of in je gevoelens. Wij onderzoeken hoe je vrij en verbonden kunt leren bewegen in het hele spectrum van je bewustzijn, met meditaties, oefeningen en rituelen. We onderzoeken ook hoe je vast kunt zitten in de betekenis van een woord, en je jezelf kunt bevrijden door meerdere betekenissen te onderzoeken, in jezelf en in contact met anderen. Dat vatten we samen in het beeld hieronder:

Romantische en spirituele liefde

In onze samenleving ligt de nadruk op een romantische opvatting van liefde, verlangen en seksualiteit. Mee bewegen in de spontane golven van verliefdheid en opwinding, golven die komen, maar ook weer gaan. Een mooi en fascinerend proces, maar in veel gevallen onvoldoende voor een langdurige stabiele relatie. Tantra biedt een spirituele aanvulling op de romantische liefde. Je kunt kiezen voor een heldere intentie om vanuit liefde te leven en jezelf daarin dagelijks oefenen. Volgens tantra is de essentie van ons bewustzijn een zee pure liefde, maar vergeten we dat af en toe als we meegenomen worden op de golven van emoties en oordelen. Herken je dit, of lijkt het nog ver weg? Je kunt nu gaan oefenen met de volgende meditatie.

Liefdevolle aandacht meditatie 

 Je kunt je bewustzijn voorstellen als een diepe zee van liefdevolle aandacht, daarin bewegen de golven van emoties en gedachten. Als je je volledig identificeert met een emotie of gedachte, met een golf, dan ben je niet meer vrij, dan kun je niet anders dan handelen vanuit die emotie of gedachte. Op het moment dat je je herinnert dat jouw essentie niet die golf is, maar de diepe zee van liefdevolle aandacht, dan kun je wisselen van perspectief. Je hoeft niets te veranderen aan de emoties of gedachten. Je kunt nu kiezen om aanwezig te zijn in de diepe zee van liefdevolle aandacht, waarin de golven van emoties en gedachten vrij kunnen bewegen zonder dat die zee verstoord wordt.

Wat is jouw tantra? Basis of gevorderd? Naakt of gekleed? Wit, rood of zwart?

Onze tantra visie: het verbinden van tegenstellingen

Tantra bestaat in vele vormen. Daarbij wordt soms ook onderscheid gemaakt in verschillende niveaus. Het Tibetaans boeddhisme spreekt van de ‘hoogste yoga-tantra’. In andere vormen van tantra is sprake van witte, rode en zwarte tantra of rechts- en linkshandige tantra. In westerse tantra lijkt het soms alsof meer naakt en meer seks een hoger niveau van tantra is.

Wij laten ons vooral inspireren door het begrip non-dualiteit dat in veel vormen van tantra terugkomt. We denken dat we ons te snel mee laten slepen door tegenstellingen en de neiging om te kiezen. We ontdekten dat elke tegenstelling eigenlijk de verkeerde vraag is: man of vrouw, zin of geen zin, bevredigen of onderdrukken, monogamie of polyamorie, vrijheid of controle, waar of onwaar, voor of tegen, goed of fout, mooi of lelijk, hoog of laag. Wij onderzoeken hoe we deze tegenstellingen kunnen verbinden, in onszelf, in onze omgevingen en de wereld. Dat doen we door allereerst de tegenstellingen tussen denken, voelen en emoties in onszelf te verbinden. En van daaruit nieuwsgierig op onderzoek te gaan hoe we die liefdevolle verbinding in de wereld kunnen brengen.

Het is elke keer weer fascinerend wat er in een relatiesessie of workshop gebeurt als binnen korte tijd die tegenstellingen oplossen en iedereen de liefdevolle verbinding met zichzelf en elkaar voelt.

En daarin ontdekken we dat ook begrippen als basis of gevorderd nauwelijks betekenis hebben. Iedereen heeft haar of zijn eigen unieke weg die welkom is in onze trainingen. Wij delen niet in in kleuren, handen of hokjes. Wij creëren een veilige setting door geen seksuele handelingen te doen in onze workshops, maar nodigen wel uit om diepgaand te onderzoeken hoe je seksuele energie en meditatie kunt verbinden. Kun je je eigen energie dragen, zonder oordelen en zonder doelgerichtheid? Dan wordt seksuele energie levensenergie, die in alles terugkomt.

(Gedeeltelijk) naakt kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in een massage of andere oefening, maar is nooit een doel op zich. En ook hier brengen we nieuwsgierigheid (meditatie) in het verlangen. We nodigen vooral uit om te onderzoeken wat jouw vorm daarin is, waarin niets moet en alles mogelijk is.

Onze tantra training gaat zo over het leren leven vanuit meditatieve liefdevolle nieuwsgierigheid in alle aspecten van het dagelijks leven. Iedereen heeft hierin zijn eigen unieke weg, die we in onze trainingen ondersteunen. Je bent welkom om samen met ons een trainingsprogramma te creëren.

Artikelen, meditatie link en meditatie video

Een mooie samenvatting van onze tantra visie en ons boek is gepubliceerd in ParaVisie, je kunt dit lezen via de volgende link: http://www.tantratraining.nl/PDF/Paravisiejuni2019Tantra.pdf

Hierin staan ook de drie belangrijkste oefeningen, je kunt er nu mee beginnen: liefde is een keuze die je nu kunt maken.

Een mooi artikel dat je zal raken: het persoonlijke verhaal van Alissa en Jaime, op zoek naar een liefde die altijd blijft stromen.

'Als je seks verbindt met liefde en een helder denken wordt het een meditatieve en extatische levensenergie die 24 uur per dag kunt ervaren in alles wat je doet.'

Je eeuwige bron van liefde en seks (Onkruid, mei 2020)

'Ik geloof niet dat ik eerder tantra zo goed uitgelegd heb gezien.' Frank, hoofdredacteur Onkruid. 

 

Een belangrijke, eenvoudige en toch krachtige individuele meditatie kun je doen via deze link.   

De volgende video geeft een introductie op deze individuele meditatie:

insp leeuwarden

Tantrische meditatie

Deze video geeft een instructie voor de individuele meditatie, één van onze belangrijkste meditaties.

Hier is de video te zien.

We hebben onze tantra visie ook gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen:

Mindful vrijen: seks hoeft niet leuk te zijn. Een filosofisch onderzoek naar het verlangen. (Gepubliceerd in Tijdschrift voor Seksuologie, 2014). 

 

 

Ratio, emotie en gevoel

Veel conflicten gaan over een botsing tussen denken en emoties, het hoofd en de onderbuik. Jan den Boer betoogt in dit interactieve wetenschappelijke essay dat we te weinig aandacht hebben voor het derde en belangrijkste deel van ons bewustzijn, het voelen, het hart. We hebben een nieuw model voor ons bewustzijn nodig om conflicten op te kunnen lossen. Het artikel werd gepubliceerd in De Psycholoog, november 2021.

Reacties van deelnemers :

Hanneke Wolff, Facebook, 14 december 2017: 'Jan en Caroline, twee zeer integere mensen die naast het schrijven van boeken een prachtige jaartraining geven. Voor mij is dit de basis geweest in het liefdevol naar mezelf zijn en mild worden naar al mijn ervaringen van weleer. Dagelijks pluk ik de vruchten van deze prachtige kloppende reis bij deze twee kanjers!' 

Een deelnemer: 'Ik heb genoten van hoe jullie de cursus hebben gefaciliteerd. Het allermooist vind ik daarvan dat jullie een levend voorbeeld geven van wat jullie hebben overgedragen. 'You walk your talk...'

Als je helemaal aanwezig bent in het moment
en kunt genieten van het verlangen zonder uitreiken of terughoudenontdek je dat alle verlangen verwijst naar de liefde
en word je gedragen in de armen van de liefde zelf.