TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Voorwaarden voor deelname aan cursus of training

We gaan uit van respectvolle bijeenkomsten en dat is ook vrijwel altijd zo. Toch is het ook belangrijk een aantal regels vast te leggen.

  • Tantra in corona tijden. We geven graag tantra in een veilige omgeving, en vragen om daarin je eigen vorm te vinden. Het is fijn als je gevaccineerd bent. Anders vragen we dat je een (zelf-) test doet. Zo hopen we tantra toegankelijk en veilig te houden. We kunnen dan weer tantra zonder verdere beperkingen met elkaar beleven.
  • Iedere deelnemer neemt volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en gaat het commitment aan, open te staan voor coaching. Tevens wordt respect verwacht voor het teken/woord "stop" in elke les bij ieder die het gebruikt.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de staf voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.
  • Tijdens de cursus is het gebruik van verdovende middelen (ook roken) niet toegestaan. Alcoholgebruik tijdens de training (of in pauzes) wordt afgeraden. Mocht je bij een meer-daagse training toch iets willen drinken, wordt geadviseerd om maximaal één alcoholische consumptie per dag te nuttigen.
  • De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade welke hij/zij veroorzaakt aan bezittingen van de deelnemers en/of de groepsruimte en/of faciliteiten.
  • Lichamelijk geweld wordt niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de cursus. Tevens worden geen seksuele handelingen toegestaan in de cursus. Dit om de veiligheid binnen de groep te waarborgen.
  • De staf is gemachtigd een deelnemer die de cursusactiviteit belemmert, uit de cursus te verwijderen (zonder restitutie).
  • Wij verzoeken je tijdens het verblijf de hygiëne in acht te nemen en eventuele richtlijnen van de staf hierover te volgen.
  • Alle informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden.
  • Alles wat gedeeld wordt in een training, zowel door de deelnemers als door de trainers, is vertrouwelijk en wordt niet herkenbaar naar buiten gebracht, niet door de trainers en niet door de deelnemers.

Als je inschrijft voor een training, verbind je je aan deze afspraken. 

Neem voor elke cursus mee: gemakkelijke, loszittende kleding, een extra T-shirt, eventueel een plastic flesje water.