HET VERLANGEN NAAR VERBINDING

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

De essenties van onze Tantra training

Na vele jaren tantra leven en trainen worden de essenties van tantra voor ons steeds duidelijker. Dat hebben we verwoord in ons nieuwe boek, Tantra, het geheim van de liefde. En daarmee gaan we ook onze trainingen vernieuwen.

Een mooie samenvatting van onze vernieuwde tantra visie en ons nieuwe boek is gepubliceerd in het juninummer van ParaVisie, je kunt dit lezen via de volgende link: http://www.tantratraining.nl/PDF/Paravisiejuni2019Tantra.pdf

Hierin staan ook de drie belangrijkste oefeningen, je kunt er nu mee beginnen: liefde is een keuze die je nu kunt maken.

Romantische en spirituele liefde 

In onze samenleving ligt de nadruk op een romantische opvatting van liefde, verlangen en seksualiteit. Mee bewegen in de spontane golven van verliefdheid en opwinding, golven die komen, maar ook weer gaan. Een mooi en fascinerend proces, maar in veel gevallen onvoldoende voor een langdurige stabiele relatie. Tantra biedt een spirituele aanvulling op de romantische liefde. Je kunt kiezen voor een heldere intentie om vanuit liefde te leven en jezelf daarin dagelijks oefenen. Volgens tantra is de essentie van ons bewustzijn pure liefde, maar vergeten we dat af en toe als we meegenomen worden op de golven van emoties en oordelen. 

Mediteren op emoties, oordelen en seksuele energie.

In tantra gaan we mediteren op al die heftige golven die ons dreigen over te nemen, waardoor we steeds meer gaan leven en handelen vanuit een zee van pure liefde waarin de golven in vrijheid kunnen bewegen. Als je dagelijks gaat mediteren op je emoties, oordelen en seksuele energie, dan leef je steeds meer vanuit een verbinding tussen meditatie en extase, waarin pure liefde ontstaat. Dat zien we in onze eigen relatie en bij de mensen die onze trainingen en relatiesessies volgen. Het gaat daarbij niet alleen om een partnerrelatie. Het begint met de liefdesrelatie met jezelf, waardoor je de romantische afhankelijkheid van de ander los kunt laten. Je kunt leren om je in openheid en vrijheid te verbinden: in een partnerrelatie, maar ook in vriendschappen, familie en werk.

Bewustzijn, intentie en oefenen. 

We zien dat er veel onwetendheid is over deze vorm van liefde. Het begint bij bewustzijn, vervolgens het formuleren van een heldere intentie en dan oefenen, oefenen en oefenen. We zien dat dit veel liefde brengt in deze wereld. Maar we zien ook dat het voor veel mensen niet makkelijk is om de discipline op te brengen om echt vanuit een heldere intentie te gaan oefenen. Wij ondersteunen je daarin graag met ons boek en onze trainingen.

Onze werkwijze en grenzen.

In onze workshops doen we geen seksuele handelingen. Binnen deze veilige grenzen is een diepgaand onderzoek mogelijk naar het verlangen (inclusief het seksuele verlangen) en het leven vanuit liefdevolle aandacht. Wij werken altijd vanuit jouw ervaring als deelnemer in een oefening of meditatie, vervolgens een korte deelronde en dan geven wij betekenis aan je ervaring. Wij werken in het hier en nu, we genieten van tantrische rituelen en de verbinding met elkaar in de groep, en we durven het ongemak te onderzoeken als dit aan de orde komt. Wij geven geen tantra massage. 

Tantra en verlangen

Tantra zet het verlangen in op het pad van spirituele groei. Eén van1070981 de belangrijkste vragen die spiritueel zoekenden zich al eeuwenlang stellen is: 'Wat is beter, het bevredigen van 1000 verlangens of het overwinnen van één verlangen?' Een inzicht kan echter pas doorbreken, wanneer je inziet dat het antwoord niet in een dergelijke vraag te vinden is. Het is de verkeerde vraag. Het gaat niet om de keuze tussen het bevredigen van verlangens of het overwinnen van verlangens. Het inzicht van tantra is, dat je kunt leren genieten van je verlangens. Dat het gevoel van verlangen op zich een staat van geluk kan zijn, waar je niets mee hoeft en dat je niet hoeft te verdringen. Waarin je volledig vrij kunt zijn in hoe je met een object van verlangen wilt omgaan, of dit nu een koekje is of een (seksueel) aantrekkelijke partner. Vanuit deze vrijheid wordt het mogelijk om je op een spirituele manier te verbinden met jezelf, anderen en het hogere. Wij mensen hebben een sterk verlangen naar verbinding. Zolang we in de strijd zitten tussen bevredigen of overwinnen van dit verlangen zijn we in strijd met onszelf en de omgeving. Tantra biedt de mogelijkheid om te stoppen met vechten, los te laten en van daaruit te leren ons in vrijheid te verbinden.

Van passie naar spirituele seksualiteit

Wanneer je helemaal aanwezig kunt zijn in je gevoel van verlangen, kun je in vrijheid kiezen wat je daarmee doet. Dit is gebaseerd op het boeddhistische inzicht dat begeerte lijden veroorzaakt en verlangen een ervaring van verlichting kan zijn. Door te mediteren op de begeerte kan dit transformeren in een vrij verlangen, en liefde, mededogen en meditatie. De seksuele begeerte is een hele sterke energie, en daarom in tantra juist heel interessant om op te mediteren. We doen in de trainingen geen seksuele handelingen, maar werken met energieoefeningen zoals de inner flute. Daarin kun je ervaren hoe lust en meditatie verbonden kunnen worden en transformeren in liefde.

Meditatie op emoties en seksuele energie

Soms lijkt het alsof Tantra vooral over seksualiteit gaat. Voor ons is d at niet zo. Tantra is een spirituele wijze van leven, waarin alles welkom is, dus ook seksualiteit. Maar de essentie is om in je totale leven, inclusief de seksualiteit, volledig bewust, aanwezig en liefdevol te kunnen zijn. Leven als een vorm van meditatie waarin alles welkom is om te onderzoeken: emoties, lust, denkpatronen, extase en liefdevolle verbinding. En waarin je vervolgens vanuit een meditatieve aanwezigheid steeds meer kunt kiezen om in liefdevolle aandacht te leven. Het bijzondere van tantrische meditaties is dat we niet een rustig plekje opzoeken, maar juist de heftigste situaties zien als de mogelijkheid om in meditatie nog steeds een diepe rust te ervaren.

Een voorbeeld kan zijn dat je partner heel boos op je is en je denkt: yes Tantra en je blijft in liefdevol contact, of dat je het perron oploopt en de trein net wegrijdt, en je denkt: yes Tantra! En omdat seksualiteit een heftige energie is, is dat dus ook een mooie vorm van tantrische meditatie. En dat kun je dus ook vertalen naar de manier waarop je met een geliefde in bed ligt. Het plaatje hieronder brengt dat een beeld. De uitnodiging van tantra is om het hele gebied te onderzoeken: de emoties, het denken, en de middenweg van liefdevolle aandacht. En om vanuit het onderzoek steeds meer van binnenuit te kunnen kiezen voor de liefdevolle middenweg. 

Omgaan met verlangen

Voorbij zin of geen zin: gedragen door de liefde zelf

We hebben ontdekt dat we in tantra veel ideeën en overtuigingen los kunnen laten. Eén zo'n idee is 'zin of geen zin.' Als je je daar niet meer mee bezighoudt, kun je elkaar vanuit liefdevolle nieuwsgierigheid ontmoeten. Veel mensen worstelen met hun verlangen, in hun leven en in hun relatie. Het verlangen moet zo snel mogelijk bevredigd worden, of je kunt je verlangen juist niet goed voelen. Dat leidt tot strijd in relaties, gedoe over zin of geen zin. Door in een tantrische meditatie bewust te worden van de beweging van het uitreiken en terughouden, wordt het mogelijk een balans te bereiken waarin het verlangen verstilt en tegelijkertijd extatisch en meditatief voelt. Zo kun je leren dat er een middenweg van het verlangen is, waarin niets moet en alles mogelijk is. Je kunt leren de beweging van begeerte, uitreiken of terughouden, te herkennen en los te laten en steeds meer aanwezig te zijn in puur liefdevol verlangen. Van daaruit wordt een diepgaande liefdesverbinding mogelijk in een relatie, waarin je als het ware wordt gedragen door de liefde zelf.

Werkwijze in onze trainingen

De ervaring van de deelnemers staat in onze workshops en trainingen centraal. We beginnen altijd met een oefening en vervolgens een korte deelronde waarin een paar mensen iets kunnen vertellen vanuit hun ervaring. Vanuit die ervaring vertellen wij vervolgens meer over de achtergronden van tantra, zowel vanuit een goed onderbouwde kennis als vanuit onze eigen ervaring. Daardoor krijgt tantra betekenis vanuit je eigen ervaring in de workshop. Door de integratie van ervaring en betekenis kan tantra vervolgens ook steeds meer vorm krijgen in je eigen leven.
We werken met lichaamswerk, ontmoetingsoefeningen, tantrisch dansen, meditatie, massage, bewustzijnsonderzoek en het uitwisselen van ervaringen. Je komt meer in contact met je eigen gevoel, je leert blokkerende emoties en gedachten doorzien en je wordt vervolgens uitgenodigd de nieuw ontdekte openheid te delen met anderen in tantrische rituelen.
We zorgen voor een veilige en respectvolle sfeer, waarin wij duidelijke grenzen stellen en jullie grenzen gerespecteerd worden. De trainingen zijn voor singles en paren, maar ook mensen die wel een relatie hebben maar toch alleen willen komen zijn welkom.

Tantra als levenswijze

Voor ons is tantra een levenswijze, die we 24 uur per dag leven. Onze vorm van tantra is geïnspireerd op oosterse spirituele tradities en westerse psychotherapie en persoonlijke groeimodellen. Tantra ondersteunt je om de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van je zelf tot een harmonisch geheel te kunnen verenigen. Tantra is een spiritueel bewustwordingsproces, waarin je leert om aanwezig te zijn in je seksuele energie, emoties en denkpatronen, zonder iets te verdringen of iets te moeten uitleven. In dit proces is het mogelijk de energie van de passie te transformeren naar liefde, mededogen en spirituele openheid. Dan wordt seksualiteit een sacraal, heilig gebeuren waarin een diepgaande verbinding met jezelf, een partner en het hogere mogelijk is.
De weg van tantra begint bij zelfkennis en houden van jezelf. Dit betekent, dat je leert luisteren naar je innerlijke stem. Tantra is verbinding maken met je wezen, met degene die je in oorsprong bent. Als je contact hebt met wat wezenlijk in je hart leeft, houdt het gevoel op dat je ´iets moet doen'.

Leven in liefdevolle aandacht

Voor ons is de belangrijkste intentie van waaruit we leven liefdeongeval aandacht. Veel mensen laten zich leiden door hun overtuigingen en emoties, waardoor veel conflict kan ontstaan. In de tantra trainingen leren we contact te maken met de essentie van ons bewustzijn: liefdevolle aandacht. Dan wordt het mogelijk om in contact met jezelf en de ander te zijn, zelfs al is de ander niet altijd in contact met jou. Daarin ontstaat een diepgaande ervaring van vrijheid, verbinding en geluk. 

Leven in balans

Tantra is een spirituele vorm van non dualiteit. Het leven lijkt uit tegenstellingen te bestaan: zin of geen zin, goed of fout, mooi of lelijk, uitreiken of terughouden. Tantra nodigt uit om een derde weg te zoeken: het bewustzijn dat elke tegenstelling een illusie is. Er is altijd een derde weg van liefde en eenheid mogelijk. In meditatie kun je deze balans ontdekken, wij bieden daarvoor vele actieve meditaties, waaronder de meditatie hieronder.

Balans meditatie: 

Ga zitten in een ontspannen meditatiehouding. Je mag je ogen sluiten. Neem tijd om te voelen hoe je zit op dit moment. Vervolgens ga je aandachtig je ademhaling volgen. Volg het proces van aandacht, merk op hoe je afgeleid wordt door emoties en gedachten, ga elke keer weer terug met je aandacht naar je ademhaling. Ga vervolgens op zoek naar een houding van balans, het middelpunt tussen tegenstellingen. Dit doe je door licht naar voren en naar achteren te wiegen. Als je naar voren beweegt is dat de emotie, het uitreiken. Als je naar achteren beweegt is dat het denken, het terughouden. Breng jezelf in balans, voel het punt waar je niet uitreikt en niet terughoudt, het punt waar niets moet en alles mogelijk is. 

Korting bij laag inkomen

We willen graag dat onze tantratrainingen voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom bieden we een korting aan bij laag inkomen: workshops € 15, Tantrafestival € 10, Jaartraining € 100, kerstretraite € 40. Wij vragen je om zelf de afweging te maken op basis van de volgende overwegingen. Een laag inkomen is bijvoorbeeld de bijstand, vrijwilligerswerk, of een laag inkomen in zorg of onderwijs terwijl je in je werk wel een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij. Als je vrijwillig kiest voor een laag inkomen en veel vrije tijd, beschouwen vrije tijd ook als een rijkdom, dus zouden wij de overweging meegeven dat dit hier niet geldt als een laag inkomen voor een korting. Als je hierover wilt afstemmen, kun je ons mailen of bellen.

Tantra en seksueel grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen tijd is door de #MeToo beweging terecht grote aandacht gegeven aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit komt overal voor, ook in de tantramassage wereld. Met ons boek #MeToo, over seks, macht en verandering hebben wij onze positie duidelijk gemaakt. Wij staan voor een veilige spirituele vorm van tantra: er zijn geen seksuele handelingen in onze workshops en wij geven geen tantramassage. Met ons boek en bijeenkomsten hierover willen we bijdragen aan een liefdevolle en seksueel veilige wereld.  

Boek recensies:

Anna: Integer genuanceerd boek dat verschillende kanten belicht. Belangrijk boek en aanrader voor iedereen.

Ivonne Meeuwsen: De auteurs reiken ons een oplossing aan middels oefeningen uit de Tantra. Oefeningen die uitnodigen tot introspectie, tot het herontdekken en herwaarderen van onze persoonlijke grenzen én die van de ander. Daarmee bieden ze een uitweg uit de opgeklopte, geseksualiseerde maatschappij waarin seks 'moet', maar tegelijk weinig bevredigend is.

Annelies, boostyourhealth.nl: Ja, een absolute aanrader! Het boek is confronterend, maar tegelijkertijd zet het je met beide benen op de grond. Het houd je een spiegel voor, laat je nadenken over jezelf en over hoe jij in relatie staat met de ander.

ohm