TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Wie zijn wij?

Jan en Caroline

Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een lange ervaring als trainers.

Verlangen is ons belangrijkste thema en seksueel verlangen is een mogelijkheid voor een krachtige tantrische meditatie. Als je echt vrij kunt zijn in je (seksuele) verlangen ben je vrij én in verbinding. Dan kunt je kiezen om te leven in balans en in liefdevolle vriendelijkheid. 

Wij integreren tantra in ons leven door bewust te leven, een heldere intentie hoe we willen leven en regelmatig oefenen. Dat delen we graag in onze trainingen en individuele sessies.

janencarolineOnze trainingen zijn gebaseerd op langdurige ervaring, Jan geeft sinds 1994 tantra, samen geven we de training sinds 2008. We hebben allebei vele opleidingen en cursussen gevolgd, en gesprekken gevoerd met spirituele leraren en wetenschappers.

Jan heeft een groot aantal artikelen en een aantal boeken hierover geschreven, deze zijn op deze website vinden.

Sinds 2004 organiseren we jaarlijks het Tantra Festival. Een groot festival met 36 workshops en ongeveer 300 aanwezigen. De afgelopen jaren hebben we workshops gegeven op diverse internationale festivals, onder meer op Ibiza, in Estland, Zuid Engeland (Osho-Leela), in Amsterdam en in Delhi.

Wij zijn getrouwd, we hebben samen drie kinderen. We wonen in Vleuten, daar geven we ook onze (relatie-) sessies. Veel van onze activiteiten zijn in Djoj in Rotterdam, soms ook in De Roos in Amsterdam. De Jaartraining is in Smalhoorn (Orvelte).

Jan den Boer

janDrs. ir. Jan den Boer (1960) studeerde filosofie (met als bijvak economie) en bouwkunde en is Postural Integration-therapeut (opleiding: Bodymind Opleidingen, 1991-1995). Hij volgde een aantal trainingen op het gebied van tantra, coaching, projectmanagement en boeddhisme. Sinds 1994 geeft hij coaching, therapie en tantra trainingen. 

Jan werkt als stedenbouwkundig projectleider bij de gemeente Utrecht. Eerder was hij bij de gemeente Den Haag projectleider, leidinggevende en bestuursadviseur. Bij de gemeente Vleuten-De Meern was hij hoofd van een afdeling projectmanagers.

Ook in het onderwijs heeft hij ervaring: hij was twee jaar universitair docent en leidinggevende aan de TU Delft (faculteit Civiele Techniek) en hij geeft gastcolleges, lezingen en workshops aan universiteiten en hogescholen.

Als freelance schrijver publiceerde Jan meer dan 250 artikelen in onder andere Onkruid, Spiegelbeeld, Koorddanser, Bewust-Zijn, Tijdschrift voor Seksuologie, Filosofie, Utrechts Nieuwsblad, Bouw, Trouw, Cobouw, NRC Handelsblad, Architectuur.nl en de Volkskrant. 

Daarnaast verschenen van zijn hand negen boeken:

Tantra. Het verlangen naar verbinding (Bres/De Driehoek, 2004). 
Passie voor de stad (Synthese, 2006). 
Het is tijd voor een liefdesrevolutie (Bert Bakker, 2008). 
Boeddhisme (Ten Have, 2008). 
Vrijen in verbinding. Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken. (Ten Have, 2010).
De stad is van iedereen. Hoe machtsspel, gemakzucht en dogma's onze gebouwde omgeving vormgeven ... en hoe het anders kan. (Elikser, 2012).
Schakel door naar je hart. Het trainen van de vrije wil. (De Driehoek, 2012).

#MeToo, over seks macht en verandering. (London Books, 2018).

 Tantra, het geheim van de liefde. (de Driehoek, 2019).

Caroline van Wijngaarden

caroline

Caroline van Wijngaarden (1963) deed de volgende opleidingen: HBO (bedrijfs-) maatschappelijk werk en Post HBO Rationeel Emotieve Therapie (RET). Caroline begeleidt mensen met een beperking.

Caroline volgde een aantal trainingen op het gebied van persoonlijke groei en tantra, onder meer de jaartraining Intens leven bij Jorien Vossen, diverse tantra trainingen, de training Vrouwelijke Leiderschap bij Phoenix en De Verdieping en Centour bij Venwoude.

Jan en Caroline schreven samen de boeken: #MeToo, over seks macht en verandering. (London Books, 2018) en  Tantra, het geheim van de liefde. (de Driehoek, 2019).

 

  

 

 

 

Adres: 

Valkenierslaan 3

3451ZJ Vleuten  

Algemene informatie Jan:

KvK Utrecht: 30260311

BTW Nummer NL8233.17.687.B01 

Beroepsvereniging

 

 


Lid van de beroepsvereniging SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor  Lichaamsgeorënteerde (Psycho)therapie). Licentie nummer 1086095

 Geregistreerd: 

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentienummer 408003B

Nieuwsbrieven

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan. We hebben overlegd met de provider van de nieuwsbrief, MailCamp, over de regels. Wij gebruiken voor de nieuwsbrieven alleen e-mailadressen van mensen die zich voor 25 mei 2018 ingeschreven hebben voor een nieuwsbrief of ingeschreven hebben voor een workshop. Voor de aanmeldingen na 25 mei 2018 vragen we in de aanmeldingsformulieren toestemming voor de nieuwsbrief.

In alle nieuwsbrieven hebben we gevraagd en vragen we om af te melden als je niet meer geïnteresseerd bent.

Met de provider MailCamp hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Daarmee voldoen we aan de privacywetgeving.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 

-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij (Jan of Caroline) een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Klachtenprocedure

Als therapeut in de complementaire gezondheidszorg moet ik mij houden aan de gedragsregels van mijn beroepsvereniging en aan de algemene wettelijke bepalingen. Het kan voorkomen dat een cliënt of deelnemer die bij mij in behandeling is of is geweest, ontevreden is. Als een klacht binnenkomt, wordt deze door mij, Jan den Boer, behandeld. Ik zal altijd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week contact opnemen. (Tijdens een vakantieperiode kan deze termijn  maximaal 4 weken zijn). Als het voor de klacht nodig is om eerst onderzoek te doen voordat contact opgenomen kan worden, wordt de cliënt  daarover binnen een week (of bij vakantie binnen maximaal vier weken) in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Afhankelijk van het onderzoek wat nodig is, zal vervolgens een termijn aangegeven worden waarin de reactie plaats kan vinden.

Bij een klacht die binnengekomen is zullen we in eerste instantie proberen het probleem samen op te lossen. Als het niet mogelijk is om het probleem samen op te lossen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de beroepsorganisatie waarbij ik aangesloten ben, de RBCZ. Meer informatie via de link: https://rbcz.nu/wp-content/uploads/2022/04/220323-Klacht-indienen.pdf 

Als ook deze klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan is een tuchtrechtprocedure mogelijk. Anders dan in een procedure bij de klachtencommissie kan de tuchtrechter sancties opleggen tegen mij, of in het uiterste geval besluiten om mij te laten schrappen uit het register.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor mij bindend; eventuele consequenties worden door mij snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Een klacht wordt in het dossier van de cliënt bewaard voor minimaal vijf jaar.