TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

 

Tantra, het geheim van de liefde, special:

Leven in balans.

Nog geen datum bekend, 10:30 -17:00, € 95, De Roos, Amsterdam

Aanmelden via de volgende link: https://www.tantratraining.nl/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=geheimliefdespecial 

De essentie van tantrische wijsheid is het inzicht dat alles in verbinding is, alles stromend is. En dat we de illusies kunnen leren doorzien waardoor we gaan geloven in tegenstellingen en conflicten, in onszelf of met onze omgeving. Deze workshop geeft je praktische tools om dat direct in je leven toe te gaan passen.

Hoe kun je schakelen van conflict naar liefde? In jezelf of in een relatie? Hoe vind je woorden en een fysieke houding die verbinden? Met enkele korte literaire en filosofische teksten. En langere tantrische meditaties en oefeningen die direct toepasbaar zijn in jouw leven. Volgens verbinden we dat met elkaar in korte deelrondes.  

Je bent welkom als je geen ervaring hebt. En deze workshop is ook heel interessant voor mensen die al meer bij ons gedaan hebben. 

Wil je meedoen en vooral ervaren: meld je dan nu aan.

Wil je je meer verdiepen in de achtergronden? In de ervaringsgerichte workshop worden deze kort toegelicht, hieronder een uitgebreidere toelichting met een link naar vier nieuwe artikelen van ons als voorbereiding. 

Een nieuwe, vernieuwende workshop.

Conflicten: ken je dat? Moeizame discussies over vrijheid in je relatie. Elke keer weer botsingen over dagelijkse bezigheden. Gedoe over zin of geen zin in intimiteit en seksualiteit. Kan het anders? 

Meestal denken we in tegenstellingen. Eén van de bekendste tegenstellingen is: ‘Is het glas halfvol of halfleeg?’ Daarmee zet je de waarheid vast. Maar dit is zelden de werkelijkheid. De werkelijkheid is meestal dat je het glas kunt vullen en weer leegdrinken. De werkelijkheid is vloeibaar.

Eén van de belangrijkste vragen die spiritueel zoekenden zich al eeuwenlang stellen is: 'Wat is beter, het bevredigen van 1000 verlangens of het overwinnen van één verlangen?' (Uit de film Samsara van Pan Nalin). Een inzicht kan echter pas doorbreken, wanneer je inziet dat het antwoord niet in een dergelijke vraag te vinden is. Het is de verkeerde vraag.

Met de of/of vraag zetten we alles vast en creëren we veel onnodige misverstanden en conflicten. Tot je inziet dat het leven stromend is, en je de begrippen en je lijf stromend maakt.

Tantra is een uitnodiging tot non dualiteit, in verbinding zijn. Veel mensen zitten vast in emoties of seksueel verlangen enerzijds (onderbuik) en zorgen en verwijten anderzijds (het hoofd). Dit kan je belemmeren of maakt je verdrietig. Maar als het stroomt, ontstaat verbinding (vanuit je hart). 

Dit gaan we in de workshop toepassen op vijf belangrijke onderwerpen.

Twee onderwerpen die bij ons altijd terugkomen in tantra: verlangen en liefde.

En drie onderwerpen die we in deze workshop verder gaan verdiepen: vrijheid, waarheid en wijsheid. 

In het schema hieronder een korte samenvatting. En het is een langdurig en intensief onderzoek om dit te herkennen (bewustzijn), een plek in je leven te geven (intentie) en dagelijks aandacht te geven (oefenen). Lees hieronder meer hierover in vier recente artikelen van ons. 

Buik, emotie
Te dichtbij/onvrij/niet waar 
Hart, gevoel
In verbinding/waarachtig 
Hoofd, denken
Te ver weg/onvrij/niet waar 
Uitreiken, naar voren Over verlangen
In balans, aanwezig, genieten
van het verlangen
Terughouden, naar achteren 
 Lust/begeerte/seks/zin Over liefde
Verlangen/liefde
Controle/onderdrukken/geen zin
Fundamentalisme/intuitie Over wijsheid
Wijsheid
Dogmatiek/kennis/feiten
Waarheid (emotie, verwijten,
woede)
Over waarheid
Waarachtigheid (helderheid 
en levensenergie)
Waarheid (denken,
argumenteren, oordelen) 
Claimen Over vrijheid
Vrijheid in verbinding
Vrijblijvendheid

Artikel over verlangen, liefde en seks:

Een mooi artikel dat je zal raken: het persoonlijke verhaal van Alissa en Jaime, op zoek naar een liefde die altijd blijft stromen. 'Als je seks verbindt met liefde en een helder denken wordt het een meditatieve en extatische levensenergie die 24 uur per dag kunt ervaren in alles wat je doet.'

Lees via de link: Je eeuwige bron van liefde en seks (Onkruid, mei 2020) 'Ik geloof niet dat ik eerder tantra zo goed uitgelegd heb gezien.' Frank, hoofdredacteur Onkruid. 

Nieuw artikel over vrijheid en liefde als een keuze. Vrij bewegen tussen passie, liefde en helderheid.

Een relatie waar geen toekomst meer in zit. Hij kijkt naar een ander, zij voelt zich verongelijkt, ongezien en aan de kant gezet. De tantrische benadering om zo'n schijnbaar uitzichtloze situatie toch tot een goed einde te brengen. Lees via de link: Het artikel werd gepubliceerd in Onkruid, 2021.

Nieuw artikel over de vertaling van tantrische wijsheid naar de samenleving: een pleidooi voor een nieuw mensbeeld.

De homo puppy moet getraind worden. De samenleving lijdt aan toenemende polarisatie. Het vriendelijke mensbeeld van Rutger Bregman, de 'homo puppy', kan een oplossing bieden voor veel wat mis is gegaan. Maar met als een puppy moet een mens getraind worden in moreel gedrag. Lees via de link: Het artikel werd gepubliceerd in Volzin op 13 januari 2021.

Over tantra

Tantra is een spiritueel bewustwordingsproces, waarin je leert om aanwezig te zijn in je seksuele energie, emoties en denkpatronen, zonder iets te verdringen of iets te moeten uitleven. In dit proces is het mogelijk de energie van de passie te transformeren naar liefde, mededogen en spirituele openheid.

We werken met lichaamswerk, tantrisch dansen, meditatie, massage, bewustzijnsonderzoek en het uitwisselen van ervaringen. Je komt meer in contact met je eigen gevoel, je leert blokkerende gedachten doorzien en je wordt vervolgens uitgenodigd de nieuw ontdekte openheid te delen met anderen in tantrische rituelen. 
We zorgen voor een veilige en respectvolle sfeer, waarin wij duidelijke grenzen stellen en jullie grenzen gerespecteerd worden. 

Aanmelden via de volgende link: https://www.tantratraining.nl/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=geheimliefdespecial